17.09.2019

แวะมาเยี่ยมชมออฟฟิตของเราได้
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่ 9.00 น. - 12.00 น.

เพราะอาคารของเราเห็นถึงความสำคัญ
เพื่อโลกอันเขียวชะอุ่ม

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงาน
หลอดผอมเบอร์ 5 ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
และใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำการคัดแยกขยะ

และเราจะไม่หยุดยั้ง ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น

15.09.2019

พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
เราได้สร้างสรรค์พื้นที่สำนักงานทันสมัยขนาดเล็ก
พื้นที่ 40-60 ตร.ม.

และสำหรับชั้นผู้บริหาร บนชั้น 8 มีพื้นที่สำนักงาน
ขนาดตั้งแต่ 40 ไปจนถึง 150 ตร.ม.